Použitie šijacieho stroja / Vladimír Horecký - Alfa, Bratislava, 1991.
ISBN 80-05-00841-4
687 - stroje - stroje šijacie - konfekcia - príručky - príručky praktické - použitie - použitie strojov šijacích - šitie - krajčírstvo
voľná K83776 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ