Konstrukce střihů prádlo / Václav Vrba - Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1973.
687 - učebnice - príručky - príručky praktické - strihy - prádlo - prádlo spodné
vypožičaná K38561 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ