Jak se stát miss? / Miloslav Zapletal - Fajma, Praha, 1994.
ISBN 80-85374-21-8
687 - móda - súťaže - súťaže krásy - rady - modeling - modelky - Christová, Ivana
voľná K86501 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ