Fyzika pre študijné odbory stredných škôl pre pracujúcich / Fyzik zahl. - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1987.
53 - fyzika - učebnice stredoškolské - sústava SI - meranie - mechanika - dynamika - kinematika - termika - elektrina - magnetizmus - optika - úlohy laboratórne - lupa - mikroskopy - ďalekohžady - prístroje fotografické - prístroje premietacie
vožná K101977 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ