Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa / Miron Zelina - Iris, Bratislava, 1996.
ISBN 80-967013-4-7
159.9 - výchova dieťaťa - rozvoj osobnosti - metódy výchovné - funkcie psychické - myslenie - funkcie kognitívne - persuázia - emocionalita - výchova citová - motivácia - programy motivačné - socializácia - výchova prosociálna - klíma školskej triedy - axiológia - práva ľudské - kreativita - tvorivosť - Brainstorming - osobnosť učiteľa - osobnosť vychovávateľa - sebarozvíjanie
voľná K102071 D

Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa : (metódy výchovy) / Miron Zelina - Iris, Bratislava, 2011.
ISBN 8-80-89256-60-0
159.9 - výchova dieťaťa - rozvoj osobnosti - metódy výchovné - funkcie psychické - myslenie - funkcie kognitívne - persuázia - emocionalita - výchova citová - motivácia - programy motivačné - socializácia - výchova prosociálna - klíma školskej triedy - axiológia - práva ľudské - kreativita - tvorivosť - Brainstorming - osobnosť učiteľa - osobnosť vychovávateľa - sebarozvíjanie
voľná K101984 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ