Pestrý nábytok pre deti : nápady plány postupy / Michael Wolfel , Zdenko Budlovský prel. - Nezávislos, Bratislava, 1996.
ISBN 80-85217-60-0
684 - nábytok - výroba - výroba nábytku - nábytok pre deti - príručky - príručky praktické - postupy - rady
vožná K89898 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ