Regionálna ekonomika a rozvoj / Eva Výrostová - Iura Edition, Bratislava, 2010.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-361-7
ekonómia - 338.2 - ekonomika regionálna - podniky - lokalizácia podniku - lokalizácia obyvatežstva - migrácia obyvatežstva - urbanizácia - mestá - regionalizácia - disparity regionálne - rozvoj regionálny - politika regionálna - Slovensko - politika súdržnosti EÚ
vožná K101985 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ