Podnikanie v cestovnom ruchu / Katarína Malíková - Progressus Slovakia s.r.o., Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-970510-0-6
338 - ruch cestovný - podnikanie - kódex etický - legislatíva - Slovensko - Ústava SR - register obchodný - povinnosti podnikateľa - zákon živnostenský - zariadenia ubytovacie - cudzinci - živnosť - kódex potravinový - agentúry cestovné - kancelárie cestovné - reklamácie - poistenie zájazdu - zmluvy spotrebiteľské
voľná K101986 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ