Cesta do stáří : aneb dopisy i pro mladé / Jaroslav Hovorka - Práce, Praha, 1980.
613.9 - starnutie - staroba - vesmír - Slnko - starnutie v starovekých krajinách - stres - čas vožný - choroby staroby - hygiena - operácie - rehabilitácia - užívanie liekov - obezita - alkohol - narkománia - fajčenie - spánok - alergie - choroby nákazlivé - pohyb telesný - rakovina - umieranie - smr - úmrtnos - strach zo smrti - eutanázia - samovraždy
vožná K62958 D
vožná K62959 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ