Agroturistika a ekoturistika / Janka Mikušáková - Progressus Slovakia s.r.o., Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-969642-9-1
agroturistika - ekoturistika - ruch cestovný - Slovensko - služby ubytovacie - služby stravovacie - turizmus - turistika - turistika vidiecka - podnikanie - zariadenia ubytovacie - cykloturistika - lyžovanie - kategorizácia ubytovacích zariadení - parlament vidiecky - tabule informačné - 380
vožná K101992 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ