Práce se dřevem / Jan Vinter , Karel Havránek - SNTL, Praha, 1973.
684 - drevo - dielňa domáca - spracovanie - spracovanie dreva - práca - práca s drevom - úprava - úprava povrchová - intarzia - doplnky - doplnky bytové - výroba - výroba nábytku - príručky - príručky praktické
vožná K39141 D
vožná K39142 D
vožná K86467 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ