Perfektní zdraví : Jednota mysli a těla / Deepak Chopra , Jaroslav Beneš prel. - Pragma, Praha, 1994.
ISBN 80-85213-53-2
zdravie - telo žudské - súlad s prírodou - strava - cvičenia telesné - jóga - meditácie - karma - aromaterapia - muzikoterapia - starnutie - mysež - 615.85
vožná K86727 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ