Rodinný lekár. Domáci poradca / Tony Smith , Daniela Ostatníková prel. - Osveta, Martin, 1992.
ISBN 80-217-0415-2
613 - telo žudské - zdravie - pomoc prvá - choroby - lieky - problémy zdravotné - rady praktické - cvičenia telesné - starostlivos o chorých - pomoc prvá v domácnosti - lokalizácia bolesti - diagramy - diagnostika
vožná K85769 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ