Lepenie kovov a plastov / Ľubomír Kovačič - Alfa, Bratislava, 1980.
678 - kovy - plasty - lepenie - lepidlá - adhézia - bezpečnosť - bezpečnosť práce - vlhkosť
voľná K60988 D
voľná K60989 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ