Plastidy / Ján Hudák , Rudolf Herich , Milan Bobák - Veda, Bratislava, 1983.
plastidy - chloroplasty - chromoplasty - botanika - bunka - fyziológia - fyziológia rastlín - fyziológia bunky - fotosyntéza - bunka rastlinná - 581.1
vožná K68422 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ