Termosety : Výroba, spracovanie, použitie / František Nuhlíček , Zoltán Osaďan - Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava, 1959.
678 - termosety - živice - lisovanie(techn.) - látky - látky lisovacie
voľná K10177 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ