Polyméry vo výtvarnej praxi / Miroslav Schätz - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1978.
678 - polyméry - hmoty - hmoty modelovacie - látky - látky syntetické - PVC - lepenie - živice - umenie - umenie výtvarné - kaučuk
vožná K57372 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ