Dřevěné obklady / Rajmund Coufal - SNTL, Praha, 1984.
Edícia Polytechnická knižnice
674 - drevo - spracovanie - spracovanie dreva - obklady - obklady drevené - stroje - stroje drevoobrábacie - bezpečnosť - bezpečnosť práce - lepidlá - úprava - úprava povrchová - schodišťia
voľná K69649 MC
voľná K69650 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ