Brisingr / Christopher Paolini , Jana Petríková prel., Mária Havranová prel. - Fragment, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-8089-348-4
literatúra americká - romány sci-fi - romány fantastické - príbehy o drakoch
1.Eragon 2.Eldest 4.Inheritance
vožná K101998 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ