Nauka o materiálu : Nauka o kovech. Vlastnosti kovů / František Píšek , L. Jeníček , P. Ryš - Academia, Praha, 1968.
kovy - vlastnosti kovov - pružnosť - zliatiny - magnetizmus - termodynamika - vodivosť - vodivosť elektrická - vodivosť kovov - vodivosť tepelná - supravodivosť - trenie - 620.22
voľná K82877 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ