Stanovenie plynov v kovoch / Oldřich Opravil , Jiří Václavínek .
669 - metalurgia - zliatiny - difúzia - plyny - kovy - oceľ - liatina - železo - kovy neželezné - ferozliatiny - zvary
voľná K82712 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ