Jak s barvami a laky / Viktor Horejš - SNTL, Praha, 1976.
Edícia Polytechnická knižnice
667 - látky - látky náterové - farby - farby náterové - laky - nátery - impregnácia
voľná K45484 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ