Rozprávanie o kovoch / Sergej Josifovič Veneckij , Július Zeke prel. - Alfa, Bratislava, 1977.
546 - kovy - lítium - horčík - berylium - hliník - titán - vanád - chróm - cín - platina
vožná K51982 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ