Normálne 70. roky / Juraj Šebo - Albert Marenčin, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-8114-001-3
roky 70-te - život spoločenský - život verejný - Československo - Bratislava - architektúra - osobnosti - veda - technika - hudba - kultúra - 394 - osobnosti slovenské
vypožičaná K102018 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ