Zlaté 60. roky / Juraj Šebo - Albert Marenčin, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-89218-92-9
394 - život spoločenský - život verejný - roky 60-te - kultúra - Bratislava - Československo - médiá - osobnosti slovenské
voľná K102019 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ