Osudy mocných : Borgiovci, Mohamed, Pjotr, Moreau / Klabun , Július Fišera prel. - Fatrin Books, Martin, 1992.
ISBN 80-7155-012-4
literatúra rakúska - borgiovci - Mohamed (zakladateľ islamu,-570-632) - Peter Veľký - Moreau/francúzsky generál/ - romány životopisné
K85056 D
voľná K85057 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ