Starostlivosť o dieťa 3-6 rokov / Brian Ward , Daniela Ostatníková prel. - Osveta, Martin, 1996.
ISBN 80-88824-44-3
613.95 - príručky praktické - starostlivosť o dieťa - vek dieťaťa 3-6 rokov - vývoj dieťaťa - vzťahy medziľudské - reč - výživa detí - disciplína - spánok - hry - pohyb telesný - výchova detí - vzdelávanie - život rodinný - matka osamelá - rozvod(soc.) - rodičia starí - bezpečnosť - choroby detské - očkovanie - lieky - sexualita
voľná K89634 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ