Sen o ráne : Výber z modernej idickej poézie (urdú) / Ján Majerník prel., Ján Koška prel., Nasír Ahmed Zoberi zost., Se zahl. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1959.
Edícia Svetová poézia
literatúra indická - poézia
vožná K9005 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ