Spoločným hlasom : Verše o bratstve Čechov a Slovákov / Karol Rosenbaum zost., Spoločný zahl. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1958.
literatúra česká - literatúra slovenská - poézia
vožná K8636 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ