Naše dieťa do 3 rokov / Rudolf Neubert , Erna Druzgalová prel. - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1972.
Edícia Rodičom o výchove detí
613.95 - starostlivosť o dieťa - vek dieťaťa 1-3 - tehotenstvo - výchova detí - reflexy - novorodenci - výživa detí - spánok - výživa umelá - pohyb telesný - deti problémové - hry - choroby detské - očkovanie - úrazy detské - rečňovanky - cvičenia
voľná K34455 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ