Teraco a teracové výrobky / František Friedler - Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1957.
666 - terazzo - výrobky - výrobky terazzové - dlažby - obklady - omietky - omietky kameninové - kamenivo - príručky - príručky praktické - stavitežstvo
vožná K82274 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ