Technológia spracovania ropy : pre 3,. ročník SOU učebného odboru chemik / Soňa Galová , Vladimír Krno , Jozef Slimák - Alfa, Bratislava, 1986.
665 - ropa - priemysel - priemysel ropný - náleziská - náleziská ropné - čerpadlá - produkty - produkty ropné - palivá - oleje
vožná K74986 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ