Petrochémia / Václav Veselý , Jiří Mostecký - Alfa, Bratislava, 1989.
665 - petrochémia - plyny - plazma - karbochémia - uhlie - vlákna - vlákna uhlíkové - hnojivá - hnojivá priemyselné - palivá - oleje - výbušniny - rozpúšadlá
vožná K81925 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ