Základy priemyselnej chémie / Karel Andrlík , Štefan Orsáry prel. - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1958.
66 - chémia - chémia priemyselná - látky - látky organické - technológia - technológia chemická - palivá - tuky - vosky - mydlo - cukrovarníctvo - kvasenie - škrob
vožná K81775 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ