Kniha o našom dieťati / Emmi Piklerová , Mária Horáková prel. - Osveta, Martin, 1989.
ISBN 80-217-0075-0
613.95 - starostlivosť o dieťa - pôrod - novorodenci - výživa detí - výživa umelá - hygiena výživy - spánok - opaľovanie - vývin duševný - vývoj telesný - hry - choroby detské - očkovanie - dojčenie
voľná K81527 D
voľná K81528 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ