Storočie patrí nám : Literárny zborník k udalostiam v Chile / Veronika Vrbková zost., Storoči zahl. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1973.
literatúra slovenská - poézia - básne o Chile
vožná K39217 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ