Sto žien : Sto básní z tvorby svetových poetiek / Ivan Kupec zost., St zahl. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1975.
literatúra svetová - poézia
vožná K44790 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ