Doba jedová / Anna Strunecká , Jiří Patočka - TRITON, Praha, 2011.
ISBN 8-80-7387-469-8
životospráva - výživa zdravá - prostredie životné - potraviny toxické - látky škodlivé - biomedicína - toxikológia - fluoridy - 613.2 - nikotín - vitamíny - kozmetika - kozmetika škodlivá - toxíny - hormóny - emulgátory - potravinárstvo - nápoje - antioxidanty - cholesterol - stimulátory - látky - látky konzervačné - dioxiny - rúry mikrovlnové - očkovanie - hliník - botulotoxín - ortu - éčka(emulgátory)
vožná K102119 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ