Nezamestnanosť v psychologických súvislostiach / Milica Schraggeová - PSYCHOPROF, Nov‚ Z mky, 2010.
ISBN 7-80-89322-08-4
331 - nezamestnanosť - práca - etika pracovná - mládež - ženy - zamestnanie neadekvátne - koncepcie nezamestnanosti - stres - trauma - teórie atribučné - príčiny nezamestnanosti - súvislosti psychologické
voľná K102121 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ