Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci : Esej o multietnické společnosti / Giovanni Sartori , Karolina Křížová prel. - Dokořán, Praha, 2011.
Edícia PNK
ISBN 8-807363-380-6
pluralizmus - multikultúrnosť - prisťahovalci - spoločnosť slobodná - tolerancia - pluralizmus stranícky - komunita - konsenzus - multikulturalizmus - kultúra - etnikum - imigrácia - integrácia - balkanizácia - islam - Izrael - práva ľudské - práva človeka - práva občianske - etika - spoločnosť - 32
voľná K102122 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ