Poistný trh : teória i prax / Viktória Čejková , Dana Martinovičová , Svatopluk Nečas - Iura Edition, Bratislava, 2011.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-399-0
368 - trhy - trh poistný - poisťovníctvo - manažment rizikový - riziko - poistenie - klasifikácia poistení - Slovensko - Česko - zaistenie - zmluvy poistné - zaisťovne - asociácia poisťovní - karta zelená - história poisťovníctva - zákon o poisťovníctve - financie - trh finančný - Európa
vypožičaná K102123 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ