Velké železnice světa : Džunglí a tajgou / Josef Hons - Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1981.
656.2 - železnice - história - história železníc - železnice svetové - cestopisy - doprava - doprava železničná - džungľa - tajga
voľná K68304 D
K68305 MC
voľná K68306 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ