Bezpečnostná príručka pre vodičov : Pozor, zákruta! / Ján Jelšavský - Práca, Bratislava, 1972.
Edícia Knižnica bezpečnosti práce
656.1 - príručky - príručky bezpečnostné - príručky praktické - príručky pre motoristov - nehody dopravné - značky - značky dopravné - motoristi - motorizmus - doprava - doprava automobilová - doprava cestná - premávka - premávka cestná - pomoc - pomoc lekárska - pomoc prvá - jazda - jazda bezpečná
voľná K34558 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ