Vegetariánske dieťa / Igor Bukovský - Nový Život Turca, Martin, 1992.
ISBN 80-900554-0-0
613.2 - výživa detí - vegetariánstvo - tehotenstvo - obezita - výživa zdravá - obilniny - strukoviny - orechy - mlieko - ovocie - zelenina - recepty - dojčenie
voľná K84895 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ