Informačný systém priemyselného podniku / Klement Kačír - Alfa, Bratislava, 1975.
65 - podniky - podniky priemyselné - riadenie - riadenie podniku - systém informačný - analýza - analýza systémová - metódy - metódy analytické - systém riadenia
vožná K43719 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ