Spracúvanie informácií / Katarína Bartošová , Gabriel Janics - Obzor, Bratislava, 1977.
Edícia Malá moderná encyklopédia
681.3 - riadenie - teória riadenia - kybernetika - informácie - spracúvanie informácií - programovanie - systémy operačné - počítače - analýza operačná - stredisko výpočtové
vožná K51442 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ