Etiópia : Vysoká škola neočakávania / Pavel "Hirax" Baričák - HladoHlas, Martin, 2011.
ISBN 8-80-89502-10-3
91 - cestopisy - Etiópia - Afrika - hlad - adopcia - chrámy - teror komunistický - osvojenie
vožná K102127 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ