Hygiena telesnej výchovy / Ľudovít Komadel , Dušan Rolný - Šport, Bratislava, 1981.
Edícia Veda a šport
613 - výchova telesná - hygiena telesnej výchovy - hygiena pôdy - hygiena ovzdušia - hluk - hygiena vody - táborenie - epidemiológia - choroby nákazlivé - epidémie - otužovanie - hygiena osobná - život pohlavný - fajčenie - alkoholizmus - káva - životospráva - životospráva športovca - výživa športovca - regenerácia - hygiena odievania - výživa racionálna - doping - športy zimné - športy letné - športy halové - športy vodné - hygiena školského prostredia - tábory pionierske - rekreácie
voľná K61811 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ