Deti púšte / Waris Dirieová , Zdenka Hudáková prel. - Ikar, Bratislava, 2011.
ISBN 8-80-551-2632-6
príbehy skutočné - romány ženské - obriezka žien - mrzačenie žien - tolerancia - prisťahovalci - menšiny etnické - práva žien - literatúra africká - Dirieová, Waris
voľná K102132 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ