Umenie riadiť / František Lipták - Práca, Bratislava, 1982.
Edícia Knižnica racionalizácia a riadenie
65 - racionalizácia - riadenie - riadenie kolektívu - riadenie ľudí - riadenie podniku - riadenie pracovníkov - metódy - metódy riadenia - kontrola
voľná K64017 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ